top of page

Manga Workshop

 

Önsöz

Geçmişten günümüze gelen çizgiroman kültürü yerini MANGA'ya bırakmakta. Neden?

1. İfadelerdeki anlaşılır ve basit iletkenlik.

2. Anatomik deformasyonların kattığı estetik.

      (Deformasyon gelişigüzel bir şekilde değil, estetik kaygısı ön planda tutularak yapılmaktadır.)   

3. Duyguda akıcılık aynı çizgilerde bulunan akıcılık gibi.

4. Senaryo ve karakter özgünlükleri.

5. Mekan ve karakter uyumu.

6. Hepimiz bir Superman, bir Wonder Woman değiliz sonuçta.

7. Korku, gerilim ve yoksunluğun en güzel anlatım biçimi

8. Yapılabilecekler ve yapılanların alt ve üst sınırının olmaması.

9. Sıralamak için pek çok sebep var fakat en önemlilerinden bazılarını buraya iliştirelim dedik. 

manga workshop, Bursa
bottom of page